Väderstad
Stroco Agro
www.Caseih.dk
Kongskilde
BASF caryx
Kongskilde
Stroco Agro
Väderstad
www.Caseih.dk
BASF caryx

Driftsleder - Gunderslevholm Landbrug

Da vor nuværende driftsleder søger nye udfordringer, søges en afløser, der har mod på en spændende fremtid med selvstændige driftslederopgaver, og som brænder for planteavl

Pr. 1. marts 2016, eller efter nærmere aftale, ønskes stillingen som driftsleder besat for Gunderslevholm Landbrug, der omfatter 802 ha ager, 100 ha MVJ-arealer og 19 ha øvrige landbrugsarealer. Der er tale om en traditionel planteavlsbe-drift, hvor det tilstræbes at lave kvalitetsafgrøder, der bl.a. omfatter konservesærter og sukkerroer. Gunderslevholm Gods omfatter i alt 1792 ha, og Skovdistriktet, der er på 725 ha, ledes af en fællesansat skovfoged med Valdemarskilde.

Gunderslevholm Godser kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau, og vi har tradition for at udføre mange opgaver med egne medarbejdere. Vi tilstræber til stadighed at udvikle ejendommen fremtidsorienteret og med henblik på at sikre den langsigtede lønsomhed. Denne udvikling rummer for den rette ansøger - i samarbejde med ejendommens øvrige funktionærer og undertegnede - gode muligheder for at påvirke aktiviteterne, både fagteknisk og ledelsesmæssigt.

Godskontoret yder administrativ støtte til driftslederen vedr. regnskab, fakturering, kontraktskrivning, lønindberetning m.v. Driftslederen er ansvarlig for den direkte administration forbundet med: Personale, målsætning, planlægning, gennemførelse og opfølgning samt evt. projekter og øvrige udviklingstiltag i egne funktionsområder.

Ud over et selvstændigt driftsansvar for selve landbruget, har driftslederen ansvaret for visse opgaver for øvrige driftsgrene. Herunder ligger, i nærmere aftalt omfang, at udføre opgaver for Bygningsvæsenets godt 100 lejemål, og driftslederen indgår således i Gunderslevholms funktionærgruppe og dens koordineringsmøder m.v.

Kort sagt: Driftslederen bliver det omdrejningspunkt, der sørger for, at opgaverne bliver løst.

Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren besidder:

- følgende faglige kvalifikationer:

-          kan dokumentere gode resultater og er en god praktiker

-          er i stand til at lede, tiltrække og fastholde gode medarbejdere

-          er god til ressourcestyring, planlægning og koordinering 

-          er en stærk bruger af og har et indgående kendskab til IT- støtteværktøjer og –hjælpemidler

-          er fortrolig med EU støtteordninger og myndighedsrapportering

-          har indsigt i – og  interesse for - de mest basale håndværksmæssige fagkundskaber

 - og følgende personlige kvalifikationer:

-          positivt, konstruktivt livssyn, herunder at have evnen til at udvikle gode relationer in- og eksternt

-          besidder gode ledelses- og samarbejdsevner samt lyst til at se personaleteamet fungere godt

-          er god til at informere og kommunikere målrettet på flere niveauer

-          er i sin adfærd velovervejet, fokuseret og handlekraftig

-          vil og kan agere på såvel detaljen som på optimering for helheden i driften

Du tilbydes en nyrenoveret tjenestebolig, da det ønskes, at driftslederen bor i lokalområdet. Du bliver funktionæransat samt tilbydes løn efter kvalifikationer.

Spørgsmål og information (se iøvrigt www.gunderslevholm.dk) kan besvares ved henvendelse til undertegnede.

Ansøgningen bedes fremsendt elektronisk snarest og senest d. 11. december 2015. Ansøgningen behandles fuldt fortroligt og bedes bilagt relevante referencer.

Godsejer Claus Neergaard

Gunderslevholm Godskontor

Gunderslevvej 13

4160 Herlufmagle

 40 45 00 75

CN241115 Gunderslevholm landbrug IS – driftsleder forår 2016                                                                                                                                   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
Mere i denne kategori: Delt viden er vejen til succes »